Puhallusvilla Pori

Porin lisäksi toimimme myös:
- Tampereella ja Pirkanmaalla
- Muualla Satakunnassa

PAROC Puhallusvuorivilla on vaivaton, luotettava, turvallinen ja palonkestävä yläpohjan eristysratkaisu. Se on Suomen käytetyin yläpohjien puhalluseriste, joka toimitetaan aina valmiiksi puhallettuna rakenteeseen valtuutetun urakoitsijan toimesta. PAROC Puhallusvuorivilla on kotimainen uusiotuote, joka valmistetaan hyödyntämällä muun vuorivillatuotannon yhteydessä syntyviä leikkauskaistoja. Kaikki PAROC vuorivillatuotteet valmistetaan puhtaasta kotimaisesta kivestä.

Tuplavarma-eristysratkaisussa PAROC eXtra -eristelevy muodostaa tukevan alustan Puhallusvuorivillalle. Tuplavarma-rakenteessa Puhallusvuorivilla tarttuu liukumattomasti alla olevaan vuorivillalevyyn, minkä vuoksi se sopii vaakasuorien yläpohjien lisäksi myös vinojen ns. saksiristikkoyläpohjien eristämiseen.

Puhallusvilla Pori  - Luotettava ja kotimainen

Tehokas ja paloturvallinen

Vuorivilla säilyttää ryhdikkyytensä ja lämmöneristysominaisuutensa koko rakennuksen käyttöiän ajan. Se ei kerää itseensä eristyskykyä ja rakenteita rasittavaa kosteutta, vaan antaa kosteuden hengittyä ulos rakenteesta. Vuorivilla ei myöskään painu eikä latistu kosteuden vaikutuksesta. Siksi huolella tehty vuorivillaeristys maksaa itsensä nopeasti takaisin lämmityskulujen säästönä.

Puhallusvuorivilla on luokiteltu palamattomaksi materiaaliksi. Se kestää erittäin korkeita lämpötiloja ja on ainoa palamaton puhalluseriste, jota voidaan käyttää myös vaativissa paloluokitelluissa rakenteissa. Vuorivilla on ihanteellinen myös äänieristeenä.

Säästää rakentajan aikaa ja on tuottoisa sijoitus

PAROC Puhallusvuorivillan tulee asentamaan Parocin valtuuttama urakoitsija sen jälkeen, kun kaikki muut asennustyöt yläpohjassa on tehty: esim. IV-kanavat, tuulenohjaimet, piiput, sähkötyöt, kulkusillat jne. Kun Puhallusvuorivilla puhalletaan ammattilaisen toimesta kunnolla ja riittävän tehokkaana kerroksena, siihen ei synny eristyskykyä heikentäviä rakoja tai reikiä eikä eristettä tarvitse lisäillä vuosien mittaan.

Riittävän paksu eristekerros rakennuksen yläpohjassa pienentää lämmitykseen käytettävää energian määrää ja siten lämmityskustannuksia merkittävästi, esim. ns. matalaenergiatalot ja energiaa säästävä TTT-talo. Rakennuksen lämmöneristyskustannukset ovat vain muutamia prosentteja rakennuksen kokonaiskustannuksista. Tehokkaaseen lämmöneristykseen investoimalla on mahdollista vaikuttaa n. 40 prosenttiin rakennuksen kaikista käyttökustannuksista rakennuksen elinkaaren aikana. Energian säästämiseen tehdyt investoinnit maksavat itsensä takaisin jopa viidessä vuodessa.

Erinomainen lisäeriste

Yläpohja muodostaa rakennuksen suurimman yhtenäisen pinnan ja kaikesta talon ulkovaipan kautta karkaavasta lämmöstä suurin osa pyrkii ulos juuri katon läpi. Siksi yläpohjan lisäeristämistarve kannattaa tarkistaa ensimmäiseksi.

Yläpohjassa lisäeristyksen kustannukseksi jää usein pelkästään lämmöneristys. Tehokkaat eristepaksuudet yläpohjassa ovat vähintään kaksinkertaisia esim. seiniin verrattuna. Lisäeristäminen on helppoa ja taloudellisesti kannattavaa. Yläpohjan tuuletusta varten tulee räystäiden alle jättää 30–50 mm tuuletusväli. Räystäsalueille kannattaa asentaa tuulenohjaimet tai seinän tuulensuoja tulee nostaa riittävän ylös (mielellään vähintään 100 mm yli suunnitellun eristeen yläpinnan), niin että ilmavirta ei räystäsalueella haitallisesti vaikuta eristeeseen. Jos katon reuna-alueilla ei ole riittävästi tilaa lisäeristeelle, voidaan puute kompensoida lisäämällä vastaavasti eristettä muualle yläpohjaan kuten paksumpi eristekerros keskialueelle.

PAROC -puhalluskivivilla on erinomainen lisäeriste purueristeisiin yläpohjiin. Vanhojen puru-, sammal-, ym. orgaanisten eristeiden päällä kerros PAROC –puhalluskivivillaa kaksinkertaistaa rakenteen eristyskyvyn. Vanhat eristeet lämpenevät ja kuivuvat uuden eristeen alla, ja samalla muodostuu palamaton kerros vanhojen eristeiden päälle.

Lisäeristyslaskurissa voit tehdä karkean laskelman lisäeristyksen kannattavuudesta

Voit saada kotitalousvähennystä yläpohjan lisäeristystyöstä, ks. lisätietoja verohallinnon sivuilta.

Turvallisesti kierrätettävä ja loppusijoitettava

Kun rakennus aikanaan puretaan, Puhallusvuorivilla voidaan helposti ottaa uusiokäyttöön tai loppusijoittaa, sillä se ei sisällä ongelmallisia palonesto- tai muita kemikaaleja.

Vinot katot ja ontelot

Tietyin edellytyksin asiakkaan niin halutessa puhalluseristeillä voidaan eristää myös vinot katot ja ontelot. Ns. saksiristikkoyläpohjissa suositellaan puhallusvillan alle liukumisen estämiseksi PAROC eXtra -levyä. Tällöin sallitaan kaltevuudet 1:4 saakka.

Ontelopuhalluksissa onteloiden on oltava umpinaisia kaikilta sivuiltaan ja puhalluspaineen kestäviä. Työ onnistuu parhaiten kaltevuudessa 1:3 - 1:1,5. Onteloissa ei saa olla puhallusta haittaavia rakenteita: IV-kanavia, upotettuja valaisimia tms. Villa puhalletaan mahdollisimman tiiviiksi painumien estämiseksi. Menekki on yleensä 1,5 - 2 kertainen tyyppihyväksynnän mukaiseen puhallukseen verrattuna. Eristystyö on voitava tarkastaa läpinäkyvän höyrynsulun läpi ja tilaajan tulee tarkastaa ja sen jälkeen hyväksyä tilattu työ. Mikäli käytät vinossa yläpohjassasi ontelorakennetta, suosittelemme tutustumaan ennen Puhallusvuorivillan tilaamista ohjeisiin onteloiden eristämisestä.

Energiatehokkuus pienentää lämmityskustannuksia ja nostaa talosi myyntiarvoa

EU on hyväksynyt rakennusten energiatehokkuutta koskevan , joka on otettu osaksi Suomen lainsäädäntöä v. 2007. Direktiivi koskee kaikkia yli 50 m²:n lämmitettäviä rakennuksia, joita käytetään yli 4 kuukautta vuodessa ja yli 1000 m² korjauskohteita, ja sen avulla pyritään ohjaamaan rakentamista enemmän energiaa ja ympäristöä säästäväksi. Direktiivin myötä kaikki jäsenmaat ottavat käyttöön laskentamenetelmän, jolla arvioidaan rakennusten energiatehokkuutta. Asunnon tai kiinteistön energiatehokkuus käy ilmi energiatodistuksesta, joka esitetään kiinteistöä myytäessä tai vuokrattaessa. Todistuksessa tulee olemaan myös arvio rakennuksen energiankulutuksesta sekä vertailuarvoja ja toimenpide-ehdotuksia.

Energiamerkin käyttöönotto tulee vaikuttamaan rakennusten suunnitteluun ja rakentamiseen. Rakennuksille lasketaan jo suunnitteluvaiheessa energiantarve, ja rakennusvaiheessa tämä näkyy mm. nykyistä tehokkaampina lämmöneristyksinä sekä lämmön talteenottona ilmanvaihdosta. Näin ollen ne rakentajat, jotka kiinnittävät huomiota energiansäästöön taloa rakentaessaan, eivät ainoastaan säästä talon lämmityskustannuksissa, vaan hyötyvät tästä myös myyntitilanteessa parempana myyntihintana ja mahdollisesti lyhyempänä myyntiaikana.

Puhallusvuorivillaeristyksen U-arvo ja tekniset tiedot

Lämmöneristyksen minimimitoitus määritellään Rakentamismääräyskokoelmassa. Sen sisältämät vaatimukset esitetään U-arvona (W/m²K) eli lämmönläpäisykertoimena. U-arvojen perusteella määritellään, mikä on oikea eristyksen paksuus. Esimerkiksi yläpohjiin suositellaan n. 500 mm:n lämmöneristystä.


BLT 6mm250270290320350385430485560
U-arvoW/m²K0,150,140,130,120,110,100,090,080,07

Villa
Näin eristät yläpohjan PAROC -puhalluskivivillalla
1. Vesikattorakenne
2. Tuulenohjaimet
3. Puhallusvuorivilla
4. Höyryn-/ilmansulku
5. Harvalaudoitus
6. Sisäverhous

PAROC-puhalluskivivillan suoritustasoilmoitus

PAROC -puhalluskivivillaesite

Kaikki PAROC -puhalluskivivillan tuotetiedot

Ennen PAROC -puhalluskivivillan tilaamista, tutustuthan tilausohjeisiin sekä yleisiin toimitusehtoihin.

Puhallusvilla Pori, Etelä-Suomen Takuueristys Oy – ota yhteyttä