Eristys Tampere

Tietyin edellytyksin asiakkaan niin halutessa puhalluseristeillä voidaan eristää myös vinot katot ja ontelot. Ns. saksiristikkoyläpohjissa suositellaan puhalluskivivillan alle liukumisen estämiseksi PAROC eXtra -levyä. Tällöin sallitaan kaltevuudet 1:4 saakka. Ontelopuhalluksissa onteloiden on oltava umpinaisia kaikilta sivuiltaan ja puhalluspaineen kestäviä. Työ onnistuu parhaiten kaltevuudessa 1:3 - 1:1,5. Onteloissa ei saa olla puhallusta haittaavia rakenteita: IV-kanavia, upotettuja valaisimia tms. Kivivilla puhalletaan mahdollisimman tiiviiksi painumien estämiseksi. Menekki on yleensä 1,5 - 2 kertainen vapaaseen puhallukseen verrattuna. Eristystyö on voitava tarkastaa läpinäkyvän höyrynsulun läpi.

Eristys Tampere - Katso tarkemmat ohjeet

Ohje onteloiden (kattokaltevuus 1:3- 1:1,5) eristämisestä PAROC-puhalluskivivillalla

Eristys Tampere - Ota yhteyttä ja kysy lisää, Etelä-Suomen Takuueristys Oy